طويل ترين موي سر!

اين هندي به نام « ماتاجاگامبا » با داشتن موهاي سر به طول 4,5 متر مدعي است طولاني ترين موي سر در جهان را دارا مي باشد.

هم اكنون نمايشگاهي در دهلي نو برقرار است كه ركوردهاي مختلف در آن به نمايش درآمده است . اين هندي مي گويد روزانه به طور متوسط دو ساعت از وقت خود را صرف تميز و مرتب كردن موهاي خود مي كند و براي اينكه هنگام راه رفتن مشكلي براي وي ايجاد نشود موهاي خود چند دور بر گردنش حلقه مي كند!

/ 0 نظر / 3 بازدید