افشين پيرواني تصادف كرد

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس صبح ديروز در زمين چمن پادگان بروجردي برگزار شد. در اين تمرين بگوويچ دقايقي براي بازيكنان صحبت كرد و پس از آن تمرينات با دويدن آغاز شد. در ادامه نيز تمرينات تركيبي و 20 دقيقه بدنسازي سنگين، تمرينات صبح پرسپوليس را تشكيل مي داد. قسمت بدنسازي به قدري سنگين بود كه برخي از بازيكنان دچار مشكل شدند. تنها غايب اين تمرين نسبت به روزهاي گذشته پيرواني بود. غيبت افشين منجر شد تا خيلي ها دل نگران او شوند و اين دل نگراني بي دليل نبود چرا كه افشين تصادف كرده بود. البته شكر خدا، ضرر جاني گريبانگير اين بازيكن خوش اخلاق فوتبال نشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید