تا 100 سال ديگر قطب يخي وجود نخواهد داشت

براساس تحقيقي كه اخيرا منتشر شد , چنانچه روند گرم شدن جو زمين بر اثر انتشار گاز دي اكسيد كربن با سرعت كنوني ادامه يابد , يخ هاي قطب شمال تا يكصد سال ديگر بطور كامل ذوب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از اسلو « اولا يوهانسن » يكي از محققان دست اندركار انجام اين پژوهش گفت : از سال 1978 تاكنون در هر دهه تقريبا سه يا چهار درصد از سطح پوشش يخي قطب شمال كاسته شده است . يوهانسن كه استاد موسسه تحقيقاتي « نانسن » در « برگن » كشور نروژ است , افزود : با ادامه اين روند تا پايان قرن جاري در قطب شمال در فصل تابستان اصلا يخي وجود نخواهد داشت .
وي افزود : اگر انتشار گازكربنيك افزايش يابد , از بين رفتن يخ هاي قطب شمال ممكن است زودتر هم اتفاق بيافتد.
براساس اين گزارش , تصاوير ماهواره اي از قطب شمال نشان مي دهند كه سطح پوشش يخي قطب شمال در بيست سال گذشته 1 ميليون كيلومتر مربع كاهش يافته است . اكنون حجم پوشش يخي قطب شمال در فصل تابستان تنها 6 ميليون كيلومتر مربع است

/ 0 نظر / 9 بازدید