از دست دادن دندانها خطر بروز سكته را افزايش مي دهد

به گفته محققان از دست دادن دندان احتمال بروز سكته را در افراد افزايش مي دهد.

نتايج يك تحقيق جديد حاكي است كه از دست دادن چند دندان در شخص مي تواند مربوط به گرفتگي سرخرگ سباتي باشد كه جريان خون به مغز را تامين مي كند.
به گفته محققان , نتايج به دست آمده نشان مي دهد افرادي كه دندانهاي خود را از دست داده اند 74 درصد بيشتر از اشخاصي كه دندان خود را حفظ كرده اند با خطر سكته روبرو هستند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي , پژوهشهاي متعدد اخير نشان داده است كه عفونتهايي كه عامل آن باكتري است نقش مهمي در افزايش خطر بيماريهاي قلبي و سكته دارند. محققان مي گويند از دست دادن دندانها به دنبال عفونت مزمن يا تورم لثه زنگ خطري است براي ابتلا به بيماري قلبي و سكته .
اين تحقيق نتايج تحقيقات قبلي مبني بر اينكه بروز بيماريهاي لثه خطر بروز سكته و بيماري قلبي را افزايش مي دهد , تائيد مي كند.

/ 0 نظر / 7 بازدید