هپاتيت ج

آخ.......اين واکسن هپاتيت B چه قدر درد داره04.gif صبح به اتفاق خانواده رفتيم واکسن بزنيم؛خانم پرستار به من گفت چون آستين کوتاه پوشيدی تو اول از بقيه بزن؛ آقا منو می گيد قيافم اين طوری شد26.gif (يه چيزی تو مايه های موش آزمايشگاهی)اين خانم پرستاری که می زد گفت قبلاْ واکسن هپاتيت ب زدی ؛ گفتم نه ولی هپاتيت ج زدم09.gif/ بعدش گفت دست راستی يا دست چپ من با خودم فکر کردم که اگه بگم دست راستم به همون می زنه و اگه يه وقت درد بگيره نمی توانم بنويسم و يا باهاش تنيس بازی کنم برای همین گفتم دست چپم و اونم همين فکر رو با خودش کرد و به دست راستم زد17.gif/ اومدم باهوش بازی در بيارم ؛ ضايع شدم34.gif/

فردا مسابقات تنيس روی ميز بين مدارس آبادانِ که تيم مدرسه مون رو قهرمان می کنیم14.gif

جواب سوال مطلب يكشنبه 13 مهر، همون عنوان مطلب بود حالا بگيد چيه؟!(ديگه راهنمايی از اين توپ تر)

/ 2 نظر / 8 بازدید
papati

سلام...حيف که بات شوخی ندارم وگرنه يه چی بت ميگفتم...بعدشم که بم رد صلاحيت نشد و احتمالا من رو رد صلاحيت ميکنن...بعدشم اين چه قالبيه؟؟؟...از قالبهای گردون استفاده کنی بهتره...ايران تمپ قالباش شلشين...يا حق...

gentelman

سلام .همين روزا لينک شما و بقيه دوستاتو اضافه ميکنم.موفق باشيد